چند سالی هست که وارثین مرحوم محمدرضا قهرمان (شازده شادمهر) خصوصا پس از کهولت سن و فوت فرزند پسر وی ،دختر مرحوم که قسمت اصلی بنای قدیمی (منزل شازده) بعنوان حق ارث در تملک ایشان قرار گرفته ،ملک مذکور را قطعه بندی و در چند نوبت فروخته که اولین اقدام خریداران قطع درختان کاج باغ بود شاید نماد اصلی شادمهر همین درختان بود اما چون شهرداری نبود و عدم دقت و نظارت دهیاری و در رأس مدیران شهرستان، این کاری که نباید می شد اتفاق افتاد و صحبت در این باب بی فایده اس ، خدا را شکر قسمت اصلی و قدیمی ساختمان مسکونی باغ هست که خوشبختانه توسط انسانی روشنفکر و قدرشناسی چون دکتر تاج خریداری و کم و بیش نگهداری می شود که البته خریداری ملک برای ایشان هیچ توجیه اقتصادی ندارد بلکه چون بخشی از کودکی و زندگی خود را در آنجا بوده و از طرفی خلق و خوی مرحوم شازده برایش جالب و محترم بوده و در جهت وفای به آن بزرگوار منزل را خریداری تا ضمن زنده ماندن خاطرات کودکی خود یاد آن مرحوم را نیز زنده نگه دارد، و اما نیت و هدف اصلی ارائه مطلب ضمن احترام به درخواست‌های شهروندان که با تاثیر از سریال «بانوی عمارت» متمایل بودند تصاویری نشر و صحبتی در این موضوع مطرح شود، گفتیم شاید موجبات توجه ویژه مسئولین در حفظ و نگهداری بهتر این بنای قدیمی شود ،گفتنی است برای اینجانب بسیار اتفاق افتاده در هنگام معرفی شهر و زادگاهمان خیلی از افرادیکه در گذشته های دور از شادمهر عبور کردن ضمن زیبایی نام شهرمان لذت مشاهده باغ شازده و زیبایی آن برایشان به جای مانده است.
@diyareshadi

IMG_20190107_173548_197 IMG_20190107_173553_587 IMG_20190107_173557_985 IMG_20190107_173608_228

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)