کیست که خدا را قرض الحسنه دهد تا خدا بر او به چندین برابر بیفزاید.

صندوق قرض الحسنه انصارالرضا  انجمن پیروان قرآن شادمهر (تاسیس ۱۳۷۹)

صندوق قرض الحسنه پیروان قرآن شادمهر  در راستای اهداف اصلی خود که در اساس نامه اولیه قید شده و به تصویب اعضای وقت جلسه –معتمدین –شورای اسلامی و دهداری وقت شادمهر رسیده و بمنظور حمایت و یاری رساندن به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد محل با پرداخت تسهیلات بدون سود این قشر را یاری خواهد کرد.

متعهد

اینجانب …………………فرزند………… با واریز مبلغ …………تومان به حساب صندوق پیروان قرآن عضو صندوق شدم که ده هزار تومان را بعنوان عضویت دائم حق برداشت ندارم. و در مورخه ۱۲/۱۲/۱۳ مبلغ …………..تومان تسهیلات بدون سود دریافت کردم و متعهد می شوم بدهی را با شرایط اعلامی صندوق در موعد مقرر پرداخت نمایم و چنانچه در پرداخت بدهی کوتاهی کنم بطوریکه دو قسط وام را در وقت مقرر پرداخت نکنم صندوق مجاز می باشد نسبت به وصول کل وام از طریق چک و یا سفته که بعنوان ضمانت در اختیار دارد  اقدام نماید. ماهیانه هر قسط ………….تومان

ضامن

اینجانب …………………..فرزند……………..ضمانت آقا-خانم ……………………را در پرداخت اقساط و بازپرداخت بدهی به صندوق انصارالرضا شادمهر متقبل و عهده دار می شوم .ضمنا چک شماره و یا سفته ………………………را بابت ضمانت در اختیار صندوق قرار دادم.

 

اثرانگشت و امضا متعهد                                                                                                                        امضا ضامن

مهر و امضا صندوق

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)