سال من چهار تومان
اصطلاح قدیمی که هنوز هم لابلای گفتگو با پیران درزمان تعریف خاطرات خود از گذشته های دور بر زبانشان جاری می شود اما در پاسخ علت و مفهوم این جمله و داستانش توضیح خوب و کاملی نمیتوانند ارایه دهند البته کنجکاوی و بررسی در این خصوص داشتیم  و برداشتمان این شد که این اصطلاح نوعی آدرس زمانی بوده بخاطر عدم به یاد ماندن تاریخ و زمان وقایع لذا بجای اینکه تاریخ را بگویند آن سال را با این جمله (سال من چهار تومان) به یاد دارند و دلیل اصلی نام گذاری  و رواج این جمله  به احتمال زیاد  قحطی آن سالها بوده وچون قیمت گندم آنقدر گران شده که سختیها و اتفاقات ناگواری داشته واز طرفی بیشتر مبادلات هم با گندم صورت می گرفته نرخ گندم نقش موثری در نحوه زندگی و امرارو معاش روستاییان  داشته است امیدواریم برداشت و توضیحاتمان ناقص و اشتباه نباشد و چنانچه کسی توضیح بهتر و کاملتری دارد ارسال نماید.

بعد ار انتشار این مطلب توضیحاتی توسط دکتر احمدی ارسال شد که به شرح ذیل می باشد.
توضیحات جناب دکتر احمدی  اقتصاد دان در خصوص این مطلب(سال من چهار تومان)👇

سلام. آره تا حد زیادی درست است.

یعنی بر میگردد به وقایع زمان جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران که غلات را برای ارتشیان خود گرفتند و قیمت آن بشدت افزایش یافت. و قحطی پدید آمد که صد ها هزار نفر را در آن جان.دادند.
قیمت گندم به منی ۴ تومان رسید که از منی حدود ۲۰۰ هزار تومان نسبت به زمان.حال نیز بیشتر بوده

یعنی اگر الان گندم به منی ۲۰۰ هزار تومان برسد، نسبت به آن زمان گران نیست

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)