اعضای شورای شهرستان مه ولات

ازچپ تصویرآقایان ۱-سید حسین حسینی رئیس شورا(روستای خیرآباد بخش مرکزی)۲-محمدحسین موحد نماینده شورا در شورای استان(شهرفیض آباد)۳-احمد صداقت (شهرشادمهر)۴-حسین عباسی بخش شادمهر(روستای خوشدره)۵-حسن حائری نائب رئیس شورا(روستای مهنه)

DSC_0115 - Copy

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)