جلسه شورای اسلامی با حضور بخشدار-شهرداروفرماندهی پلیس راه شادمهر 

پیرو پیگیریهای قبلی شوراوبا توجه به اعتراضات و شکایات مردمی در خصوص مشکلات ناشی از عدم وجود تقاطع غیر همسطح در ورودی شادمهرجلسه ای در دفتر شورای شهر برگزار که ریاست شورا اعتراضات و مشکلات شهروندان را اعلام و فرماندهی پلیس راه نیز ضمن تاییدمشکلات نیاز مبرم به احداث تقاطع غیر همسطح را پذیرفت وغیر کارشناسی بودن دور برگردانهای فعلی را اعلام که در نهایت بانظر بخشدار مقرر گردید درخواست تشکیل شورای ترافیک در شادمهر به فرمانداری اعلام تا  موضوع بهتر و کاملتر با حضور تمام ادارات ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.

IMG_6095

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
جلسه شورای اسلامی شهر با فرماندهی پلیس راه شادمهر, ۱۰٫۰ out of 10 based on 1 rating