آقای علیرضا امیری لیسانس امور پرورشی و فرهنگی که در امورات پرورشی و فرهنگی شادمهر فعالیتهای زیادی دارد.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)