مه ولات از اعتبارات نفتی سهمی ندارد!؟

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
شهرستان مه ولات از ابتدای ارتقا تا کنون از اعتبارات نفتی سهمی نداشته که علت بی نصیب بودن شهرستان ما از این اعتبارات قرار گرفتن مه ولات در لیست «شهرستان های برخوردار» است که اگر قرار باشد از این اعتبارات سهمی ببریم مسئولین باید در جهت برداشت مجدد سرانه ها گام بردارند.
سرانه هایی که در زمان آماده کردن شرایط ارتقا بخش فیض آباد به شهرستان، بزرگان محلی و مسئولین به غلط سرانه ها را به دور از واقعیات گزارش دادند که بدنبال آن نه تنها از اعتبارات نفتی سهمی نداشته ایم بلکه از بخشی از اعتبارات استانی متوازن هم شهرستان ما بی بهره است
امید است مسئولین ارشد شهرستان، خصوصا شورای شهرستان به این موضوع جدی تر نگاه کنند و جبران کم کاری کنند.
و اگر احتمالا درآمدهای پسته دلیلی است بر بی توجهی به این موضوع نیم نگاهی به محرومیت های بخش شادمهر و روستاهها داشته باشند که چرا یک بخش با این همه محرومیت باید چوب «برخوردار بودن مه ولات» بهتره بگیم «برخوردار بودن فیض آباد» را بخورد و حقوقشان تضییع شود.
(گرچه که به گمان ما فیض آباد هم به جز درصد بسیار اندکی از شهروندانش، بقیه از درآمد سرشار کشاورزی، سهمی ندارند).

✅پس بزرگان فیض آباد و مسئولین صدای محرومین بخش را بشنوید و در جهت اجرای عدالت در توزیع، از مسئولین کشوری «سازمان مدیریت جناب دکتر نوبخت» این مطالبه را داشته باشید و ایشان را قانع به برداشت مجدد «سرانه های مه ولات» کنید تا ما هم مثل گناباد و کاشمر از اعتبارات نفتی سهمی ببریم و اعتبارات استانی متوازن را هم در تمام بخش‌ها برای مه ولات مان بگیریم.
انتظار مردم محروم روستاههای بخش شادمهر از نمایندگان رسانه ها این است که توجه ویژه به این موضوع داشته باشند و اگر احتمالا بی اطلاع بودند با بررسی، بیشتر با این بی عدالتی و یا کوتاهی و غفلت آشنا شوند.
@shadmehreman

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)