🌱 «مِیانی» 🌱
اصطلاحی محلی است که به فرایند و کاری شبیه «مزایده» اطلاق می شود. با این تفاوت که فقط بین خود مالکین صورت می گیرد و بیشتر در بین کشاورزان و مالکین چاه موتور و یا قنات برای فروش یک شبانه روز آب کاربرد دارد.
بطوریکه مالکین یک شبانه روز آب را اعلام فروش می کنند و از بین مالکین هر کس که رقم بیشتر پیشنهاد داد، اجازه بهره از آب را دارد.
@shadmehreman

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)