☘☘☘☘☘☘☘
در ادامه ی معرفی واژه های و اصطلاحات محلی رسیدیم به

« وَرْ یِلَیْ خدا» که این اصطلاح اگر دقت کنید در محاورات پیران شادمهر بکار برده می شود و اگر توجه کردید بهنگام رفتن به محل یا جایی که به قول خودشان فایده ای نداشته و یا بیهوده رفتند بکار می برند مثلا می گویند «وَر یِلَی خدا» این همه راه را رفتم به مغازه فلانی بسته بود.

حال شما اعضای محترم خانواده ی «شادمهر من» اگر نظر و یا مطلب تکمیلی در این خصوص دارید ارسال فرمایید.
@diyareshadi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)