🌱 «پُشت وَر نمک» 🌱
واژه ی محلی ست که در منطقه و شادمهر ما کاربرد داشته و در زمانی که غذا شور و یا نمکش زیاده از این اصطلاح استفاده می شده
«پشت ور نمک» کنایه شده و برای همه ی فراوانیها به کار می رود.
نمک در گذشته خیلی ارزشمند تر از امروز بوده و تهیه ی آن خیلی کار راحتی نبوده
البته این ترکیب خطاب به آشپز بوده نه به غذا
«پشت ور نمک»
یعنی آشپز از بابت تهیه ی نمک،خیالش راحته و به همین خاطر با فراخ دستی در غذا نمک ریخته است.

ارزش نمک بسیار زیاد و مقبول بوده است)
دقیقأ
مثل
کسی که وضعش خوبه،سرحاله یا خوراکش در حد عالیست می گویند:
پشت ور قصابه
یعنی پشتش به گوشت و امکانات قصاب( تأمین کننده ی گوشت) گرمه
البته پشت ورقصاب
حال که صحبت از «پشت گرمی و فراوانی» شد نیاز است و بد نیست اشاره ای داشته باشیم به جوانانی که چون پشت شان به پدر و سرمایه او گرم است با فراوانی امکانات ازدواج و زندگی را تامین و یا با قدرت دست به هر کاری می زنند و فخر فروشی می کنند.
البته این نوع پشت گرمی در جامعه و در بین مردم محل ارزش و جذابیتی ندارد چون همه می دانند که خودش بدون پدرش چیزی نبوده و نیست و زحمتی نکشیده

@diyareshadi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)