«قبله نما»
خیلی وقت بود در نظر بود در این خصوص یاد داشتی ارائه دهم اما احساس کردم ضمن اینکه موثر نباشد شاید چون مطلب توصیه ای هست برای افرادی خوشایند هم نباشد ولی چون در زمان اجرای طرح محراب مسجد جامع شادمهر کارشناسان جهت قبله مسجد را با استفاده از تکنولوژی روز «قبله نما» تعیین کردند و جهت قبله را تقریبا متفاوت با مسجد قدیم(جنب مسجد جدید) در آوردند که پذیرش این مهم خیلی سخت بود برای پیران و بزرگان بخصوص نمازگزاران که با گذشت وقت زیادی از آن زمان هنوز امام جماعت مسجد برای صف بستن نمازگزاران، علیرغم تکرار و توصیه مشکل دارد و بر اساس عادت دیرینه خود فقط کمی مایل به راست و یا همان جهت محراب مسجد قدیم می ایستند وصف می بندند و آنچه من را بیشتر ترغیب کرد که انجام وظیفه کنم و این موضوع را رسانه ای تا موثر واقع شود این بود که در منازل دوستان و اقوام و همسایه ها نیز متوجه شدم که همه و در همه ی نقاط شهر طبق نظر پیران کمی مایل به راست قبله را تعیین و به عبادت خود می پردازند در حالیکه با توجه به افزایش محدوده ی شهری و وسعت بیشتر شادمهر نسبت به گذشته می بایست شهروندان گرامی الزاما با استفاده از تکنولوژی روز و یا همان «قبله نما» جهت قبله را در منازل خود پیدا و تعیین کنند و در پایان لازم می دانم تاکید داشته باشم این یاد داشت و توصیه را فقط بعنوان انجام وظیفه رسانه ای ارائه دادم امید است شهروندان هر چند که مطمئن هستند این توصیه دلسوزانه را جدی و اقدام نمایند.
@diyareshadi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)