🔹ارزشیابی درس 1و2و3 فارسی چهارم دبستان شهدا شادمهر🔹 1_معنی کلمه هایی که داخل گیومه «» را بنویسید. ⚜مردی یک کیسه گندم بر پشت الاغ اش گذاشته بود و به «آسیاب» می برد. ⚜سر راهم «ردپای» الاغی را دیدم که جای پای راستش کمتر ...