باز نشر بمناسبت گرامیداشت روز  «ماما» و یا روز  «قابله» قدیم توسعه یافتن دیار شادمهر و درنتیجه بهره مندی مردم از امکانات رفاهی جدید، باعث شده است که بعضی شغل ها دیگر وجود نداشته باشد. اما  یاد انسانهایی که در گذشته به این ...