شعر انار صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یکجا نشسته ... دانش آموزان زرنگ باشند و یا نباشند ،علاقه مند به ادبیات باشند یا نباشند .... فرقی نمی کند.برخی اشعار ادبیات فارسی را همه دوست دارند و چه بسا حفظ باشند. دلایل اش ...