نامه دانش آموز دبستانی به رهبری هستی صداقت دانش آموز پایه سوم دبستان قیام شادمهر پس از جشن تکلیف خود به رهبرش نامه نوشت امروز آسمان سجاده آورده برایم از بهشت... چندی قبل بود که دخترمان "هستی صداقت" به سن تکلیف رسید. مشعوف و ...