گرچه این سفیدی کار ی ساده به نظر می آید اما برای کشاورز قدیمی شادمهری باوری بزرگ و اقدامی موثر است که برای جلوگیری از (چشم زخم) عابرین از نزدیک مزرعه خود ایجاد می نمایند.البته معمولا در هنگام احداث بنا ...