امسال هم جشن شکوفه ها در مهرماه که مقارن با شروع سال تحصیلی جدید است، در  دبستان قهرمان شادمهر برگزار شد. این جشن همواره با شادی وخاطرات  شیرین برای دانش آموزان  همراه است. اما همزمان با جشن امسال خدمت رسمی تعدادی از ...