در گذشته در فرهنگ خراسان (شادمهر) مراسمی بوده که فقط در هنگام سحرهای ماه مبارک رمضان انجام می شده است. این مراسم که هنوز هم در برخی روستاهای دور افتاده استان انجام می شود ، « شب خوانی » نامیده می ...